Αποστολή ερώτησης

Κάθε φορά που κάνετε ερωτήσεις, τα σχόλιά μας πρέπει να είναι εντός 24 ωρών.